ஒபாமாவுக்கு ஒரு ஓ போடுங்க

kem cho

என்னுடைய நாட்டுமொழி வேறு. உம்முடைய நாட்டுமொழி வேறு.

உலகம் முழுவதுக்கும் தொடர்புமொழி எங்களது. உங்கள் நாட்டு மாநிலங்களனைத்திற்கும் தொடர்புமொழி இந்தி, இதை ஒத்துக்கொள்ளாத தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தொடர்பு மொழி ஆங்கிலம்.

நானும் ஒரு நாட்டுக்கு அதிபதி. நீரும் ஒரு நாட்டுக்கு அதிபதி. நம்முடைய சந்திப்பை என் நாடும் உம் நாடும் ஏன் உலகமே உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. என்றாலும் நான் உம்மை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்க விரும்புகிறேன். உலகத்திற்குப் புரியாவிட்டால் போகட்டும். கெம் சோ.

கெம் சோ? இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிந்த நமக்கும், இந்தி மட்டும் தெரிந்த மற்றவர்களுக்கும் ஆங்கிலம் மட்டும் தெரிந்த ஏனையோருக்கும் பொருள் தெரியுமா? இதைக் கேட்டதும் மகிழ்ந்து விடுவார்களா என்ன?

ஆனால் ஒரு சேய்க்குத் தன் தாய்மொழியைக் கேட்கும்போது ஏற்படும் மகிழ்வுக்கு எல்லையே இல்லை.

எவ்வளவுதான் கல்வியில் அறிவில் பொருளாதாரத்தில் விஞ்ஞானத்தில் இன்னபிற அனைத்திலும் முன்னேற்றத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தாலும் தாய்மொழியைப் பிடிச்சுங்கோங்கடா என்று அறிவுறுத்திய ஒபாமாவுக்கு ஒரு ஓ போட விரும்புகிறேன்.

ஏனென்றால் இந்தியாவிலேயே மொழிப்பற்று சிறிதும் இல்லாத இனம் நான் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்கின்ற, வந்தாரை வாழவைப்பதாக வெற்றுப்பெருமை பேசிக்கொண்டு, தன்னினத்தை அழிக்கின்ற இந்தத் தன்னேரில்லாத் தமிழினம் தான்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s