என் வாக்கு, என் உரிமை.

SA4031+_20160516_154935

போன தேர்தலுக்கு
தேர்தல் கமிஷன் சார்பில் விளம்பரத் தூதராக இருந்தவர்
இந்த வருடமும் தனக்கு விளம்பரம் வேண்டுமென்று
மல்லாக்கப் படுத்துக்கொண்டு காறித் துப்ப
கமிஷன் அவர்மேலேயே மீண்டும் காறித்துப்பி
வந்து ஓட்டுபோடச் சொல்ல
ஒருவழியாய் இன்றைக்கு காமிராக்களின் ப்ளாஸ்லைட்  வெளிச்சத்தில் போட்டுவிட்டார் போல.

இந்தத் தேர்தலுக்கு
தேர்தல் கமிஷன் சார்பில் விளம்பரத் தூதராக இருந்தவர்
இந்த விளம்பரம் போதாதென்று எண்ணி
வெளிநாடுபோய் காறித் துப்பியிருக்கிறார்.
நேற்றைக்கே வர உத்தேசித்திருந்தேன், முடியவில்லை என்று
மன்னிப்பு கேட்பதாக வேண்டிய விளம்பரம் கிடைத்தாகிவிட்டது.

என்னாங்கய்யா உங்க டக்கு?

விளம்பரங்களின் மீதும்
விளம்பர தூதர்கள் மீதும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை

ஜனநாயகம் – நாளையை மாற்றும் சக்தி நாம்
என்பதில் முழு நம்பிக்கை உண்டு

நான் எனது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியிருக்கிறேன்.
அப்போ நீங்க?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s